A Veszprém Megyei Békéltető Testületről

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT FOGYASZTÓKAT ÉS VÁLLALKOZÁSOKAT, HOGY A

VESZPRÉM MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

2018. december 4-én és
december 11-én kedden tart még fogadónapot.

2018. december 18-án (kedden) az ügyfélfogadás szünetel.

A testület elnökének telefonos elérhetősége 2018. december 18-tól megváltozik, erről később adunk tájékoztatást.

A VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
ünnepi ügyfélfogadási rendje szerint

2018. december 14-én (pénteken),
illetve 2018. december 24-31. között

ÜGYFÉLFOGADÁSI SZÜNET lesz a kamara székhelyén.

Ebből következően a Békéltető Testület ezekben az időszakokban sem személyesen, sem telefonon nem lesz elérhető, azonban e-mail címén (info@bekeltetesveszprem.hu), illetve postai úton (8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.:220) fogadja a kéréseket, a beadványokat.

2019. január 8-tól a hagyományos – keddi – ügyfélfogadási rend (08:00 órától 13:00 óráig) szerint várja a Fogyasztókat és a Vállalkozásokat a testület. A dokumentumok elküldhetők e-mailben, faxon, postai úton is, illetve munkanapokon átadhatók a Kamara titkárságán (I. emelet 208.) is.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

 

A békéltető testület a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján létrehozott, a kamarák és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek által kijelölt tagokból álló, a gazdasági kamarák mellett működő független szervezet.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A fogyasztóvédelemről szóló törvény szerint fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.