Tájékoztató a békéltető testületek működését érintő változásokról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Pest Vármegyei Békéltető Testület és a Budapesti Békéltető Testület kivételével 2024. január 1-től a békéltetés három vármegyét felölelő régiós rendszerben folyik tovább. Veszprém vármegye Komárom-Esztergom vármegyével együtt a székesfehérvári székhelyű Fejér Vármegyei Békéltető Testület illetékességi területéhez fog tartozni.

2024-től a békéltető testületi ügyintézés Veszprém vármegyét illetően a Fejér Vármegyei Békéltető Testületnél lesz. Veszprémben, a Radnóti tér 1. sz. alatt lévő irodahelyiségben januártól ügyfélfogadás nem történik. Veszprém városában csak akkor lesznek a fogyasztó személyes részvételével megtartandó meghallgatások, ha azt a fogyasztó kérelmében kifejezetten indítványozza.

A fogyasztók érdekét szolgáló nagyon fontos tudnivaló, hogy 2024. január 1. napján lép hatályba az a szabály, amely lehetővé teszi, hogy az immáron regionális illetékességgel rendelkező békéltető testület a nála indult ügyekben 200.000 Ft-os értékhatárig kötelező határozatot hozzon akkor is, ha a vállalkozás az eljárás során nem tesz alávetési nyilatkozatot. A kötelező határozat meghozatalának természetesen az is a feltétele, hogy a fogyasztó kérelme megalapozott és jogszerű legyen.

Fontos felhívni a figyelmet arra a szabályra is, hogy a fogyasztóvédelmi törvény továbbra is lehetővé teszi a fogyasztónak, hogy szabadon válassza meg azt a békéltető testületet, amelynél az ügyében eljárást kezdeményez. Ennek akkor van jelentősége, ha valaki pl. Pápa környékén lakik. Valószínűleg részükre közlekedési szempontból előnyösebb – ha az ügyben személyes meghallgatást kérnek – a beadványt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testületnél előterjeszteni.

Kérjük a Tisztelt Fogyasztókat, hogy 2024. január 1. után kérelmeiket Veszprém vármegyéből alapesetben a Fejér Vármegyei Békéltető Testületnél terjesszék elő.

Az eljárás indítására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezése:

  • https://www.bekeltetesfejer.hu/ honlapon a Dokumentumok menüben elérhető Kérelem formanyomtatvány kitöltésével és a bekeltetes@fmkik.hu email címre történő továbbításával, vagy
  • https://www.bekeltetesfejer.hu/ honlapon erre rendszeresített https://www.bekeltetesfejer.hu/eljarasinditasa/ Űrlap kitöltésével közvetlenül a honlapon keresztül, illetve
  • a KRID 564446135 számú hivatali kapun keresztül (rövid név: FMBT),
  • postai levél útján, papír alapon a Fejér Vármegyei Békéltető Testülethez címezve a 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 46. címre, postacím: H-8050 Székesfehérvár, Pf. 357.;
  • a kérelem ügyfélfogadási időben személyesen is előterjeszthető a Fejér Vármegyei Békéltető Testület hivatalos helyiségében a Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. szám (Gazdaság Háza) alatt. Az ügyfélfogadás rendjéről a https://fmkik.hu/alternativ-vitarendezes honlapon érdemes tájékozódni.

dr. Herjavecz Klára
a Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
leköszönő elnöke